Холбоо барих

Д/д

Тасаг албадын нэрс

Утасны дугаар

1

Хэлтсийн  дарга

70442924

2

Захиргаа, хууль эрх зүйн тасаг

70442995

3

Татварын хяналт шалгалтын тасаг

70442662

4

Татвар төлөгчдөд дэмжлэг үзүүлэх тасаг

70442249

5

Орлогын тасаг

70442843