Зоогийн газар, ресторан, караоке эрхлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг татвар төлөгчдийн үйл ажиллагаанд НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг шалгав

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай" А/02 дугаар албан даалгаврын дагуу аймгийн Татварын хэлтэс, Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгчидтэй хамтран 2018 оны 03 дугаар сарын 29, 30-ны өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын нутаг дэвсгэрт үйл зоогийн газар, ресторан, караоке эрхлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг татвар төлөгчдийн үйл ажиллагаанд НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг шалган ажиллаж байна.

IMG_1874.JPG

IMG_1879.JPG