Албан хаагчид мод тарив.

Баянхонгор сумын Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн "Бүх нийтээр тод тарих тухай" 251 дүгээр захирамжийн дагуу Татварын хэлтсийн хамт олон 2018 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр өөрийн хариуцсан ойн зурваст арчилгаа үйлчилгээ хийж, хаягжуулан шинээр 20 ширхэг мод тарьлаа.

6.jpg

1.jpg

7.jpg

5.jpg

                                                       Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтэс