Баацагаан, Жинст сумдтай онлайн видео хурлыг зохион байгууллаа

Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтсээс Баацагаан, Жинст сумын удирдлагуудтай татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 2018 оны улс, орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн асуудлаар онлайн видео хурлыг 2018 оны 10 дугаар сарын 17, 18-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

IMG_6963.jpg

Хурлаар Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга болон ИТХ, Санхүүгийн албаны холбогдох албан тушаалтнууд, татварын улсын байцаагч, татвар төлөгч нартай уулзалт, ярилцлага хийж, тасалдаж буй татварын орлогын төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлэх боломж, нөхцөл, арга замыг хамтран тодорхойлж ажиллав.

IMG_6965.jpg

IMG_6941.jpg

IMG_6942.jpg

                                                      Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтэс