Хэлтсийн ахмадууд Улаан Үд, Итгэлт хамбад аялав

Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтсээс байгууллагын ахмад ажилтнуудаа 2018 оны 10 дугаар сарын 19-нөөс 23-ны өдрүүдэд Улаан Үд, Итгэлт хамбын аялалд аялууллаа.

IMG_7100.JPG

IMG_7075.JPG

IMG_7065.JPG

IMG_7072.JPG

IMG_7009.JPG

IMG_7148.JPG

IMG_7153.JPG

IMG_7169.JPG

                                                       Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтэс