Цагдаагийн газраас сургалт хийлээ.

2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн Пүрэв гарагийн Хууль эрх зүйн сургалт мэдээллийн цагаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан "Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм" -ээр аймгийн Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгаас  нийт албан хаагчдад мэдлэг олгох сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

IMG_7191.JPG

IMG_7194.JPG

IMG_7216.JPG

IMG_7193.JPG

                                                       Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтэс