АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 2 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ.

2019 оны 6 САРЫН 1-ний өдрөөс өмнө тээврийн хэрэгслийн албан татвар ,төлбөрөө төлсөн татвар төлөгч танд баярлалаа.
Тээврийн хэрэгслийн албан татвар,төлбөр төлөөгүй бол ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 11.19.14-т заасны дагуу торгуулийн арга хэмжээ авна.

61315448_1143673792484000_796871567626731520_n.jpg

Утас: 70442843 70441288