Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг явагдаж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоол, “Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай”, Ерөнхий сайдын 2019 оны 46 дугаар захирамжийн дагуу “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг” Баянхонгор аймагт 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-08-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

bugNn8jFb7oDbVDrnwq0m1OPEBqBDN8ZCLoNqNN8.jpeg

Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтэс архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт хамрагдахаар сонгогдсон бөгөөд “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-ийн бэлтгэл ажлыг хангаад байна.

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтсийн хамт олондоо амжилт хүсье.