Татвар төлөгч та бүхэнд

Короно вирүснээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс өөрийн биеэр зайлшгүй ирж үйлчилгээ авахаас бусад тохиолдолд биечлэн ирэхгүйгээр хариуцсан ажилтантай утсаар холбогдож заавар зөвлөгөө авахыг "БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС"-ээс зөвлөж байна.

Untitled-1.jpg