Татвар төлөгч та НӨАТ-ын 8-р сарын тайланг 9-р сарын 10-ны дотор тайлагнаж, татварын тооцоогоо хийнэ үү.

Албан татвар суутган төлөгч нь борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлж, баталсан маягтын дагуу тайлангаа харьяалах татварын албанд тушаана. Татвар төлөгч та НӨАТ-ын 8-р сарын тайланг 9-р сарын 10-ны дотор тайлагнаж, татварын тооцоогоо хийнэ үү.

#Хуулийн_хугацаанд_татвараа_төлж_тайлангаа_илгээсэн_татвар_төлөгч_танд_баярлалаа 

241667619_590691601929975_630256558963695765_n.jpg

Сэтгэгдэл (0)